Onze visie

Op obs 't Pierement zorgen we voor boeiend onderwijs waar kinderen onbezorgd kunnen leren en waar het maximale uit elk kind wordt gehaald. Door ons thematische aanbod raken kinderen nieuwsgierig, gaan op onderzoek uit en halen zo meer uit het onderwijs. Ze  ontwikkelen (basis)kennis en vaardigheden die hen van pas komen, nu en in hun hele verdere leven. Zo zijn ze goed voorbereid op hun toekomst.

Op onze Vreedzame School hebben kinderen een stem, voelen zich verantwoordelijk en gaan positief met elkaar om. Ze gaan met plezier naar school, voelen zich veilig en hebben het naar hun zin.
In het schoolteam van vakbekwame leerkrachten hebben we een professionele cultuur en staan we open voor veranderingen. We hebben luisterend oor, kunnen feedback geven en ontvangen -van ouders, leerlingen en collega's- en gaan we op zoek naar oplossingen. Samen zijn we continu in ontwikkeling.

Samen met onze partner peuterspeelzaal Eigenwijs bieden wij een doorgaande leerlijn van 2-12 jaar. Ook organiseren we, samen met onze partner Kinderopvang Purmerend, buitenschoolse opvang in ons schoolgebouw en ondersteunen we  samen de kinderen in hun brede ontwikkeling.

Wij zijn ook een waterschool. Op onze school drinken wij water (of thee zonder suiker, water met een stukje fruit of munt, melk, of karnemelk). De kinderen ontvangen daarom als zij bij ons op school komen, een Dopper fles cadeau. De fles wordt leeg mee naar school genomen en op school gevuld. Een andere fles meenemen mag ook. Water drinken zorgt dat kinderen zich beter kunnen concentreren in de klas. We bieden onze kinderen graag een gezonde schoolomgeving waarin zij 'vanzelf' gezonde keuzes maken. Water drinken is ook duurzaam, het scheelt in Purmerend meer dan 100.000 drinkpakjes afval per jaar.  

Iedereen is blij met onze frisse en opgeruimde school en vele mogelijkheden om lekker buiten te spelen op ons ruime schoolplein.

 

Leerkrachten aan het woord

"Ik vind het belangrijk dat kinderen leren omgaan met de vele prikkels die ze dagelijks tegenkomen."

"De Vreedzame School helpt mij en de kinderen hierbij."