Vertrouwen

Het beste uit elk kind halen
We begeleiden onze leerlingen in het proces van zelfkennis en het accepteren hoe zij zijn, waardoor het zelfvertrouwen toeneemt. Wij stimuleren dat kinderen, afhankelijk van hun leeftijd en mogelijkheden, zich zo veel mogelijk zelf verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling. Ons positieve schoolklimaat, waarin kinderen zich veilig en welkom voelen, draagt er aan bij dat zij optimaal kunnen functioneren. Het resultaat is dat kinderen met plezier naar school gaan en deze ervaren als ontmoetingsplek om te leren en elkaar te ontmoeten.

Wij zien ouders als partner en betrekken hen bij het vinden van oplossingen die het beste passen bij hun kind. Respect en vertrouwen vormen daarvoor de basis.
We vinden het belangrijk wat ouders ons over hun kind kunnen vertellen en betrekken die informatie bij onze aanpak. Daarbij heeft ieder zijn eigen rol. De ouders als opvoeders die hun kind het beste en langste kennen. Wij als onderwijsprofessional met kennis van en ervaring met diverse methodes gericht op de beste ontwikkeling van kinderen.

Ouders aan het woord

"Iedereen kent elkaar en is erg betrokken."

"Je ziet dat de kinderen uit de hogere groepen ook de kleintjes kennen bij naam. En het is top dat er veel aandacht wordt besteed aan feestelijke festiviteiten."