Onze schooltijden

De school hanteert een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op alle dagen naar school gaan van 8.30 uur tot 14.00 uur en op school onder toezicht van de leerkracht leren, spelen en eten. Dit bevordert de rust en regelmaat op school en zo beschikken we over meer effectieve leertijd.
  
maandag 08.30 - 14.00 uur
dinsdag 08.30 - 14.00 uur
woensdag 08.30 - 14.00 uur
donderdag 08.30 - 14.00 uur
vrijdag 08.30 - 14.00 uur
De leerlingen lunchen onder toezicht van hun leerkracht en spelen daarna nog een kwartier buiten.Ook spelen zij als de weersomstandigheden het toelaten elke ochtend en middag een kwartier buiten. Zo is in- en ontspanning goed in balans.

Vakanties en vrije dagen
 
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2019
Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december t/m 5 januari 2020
voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari 2020
Goede Vrijdag en Pasen 10 april 2020 t/m 13 april 2020
meivakantie 25 april 2020 t/m 10 mei 2020
Hemelvaart 21 mei 2020 t/m 22 mei 2020
Pinkstervakantie 1 juni 2020
Zomervakantie 4 juli 2020 t/m 16 augustus 2020
Studiedagen
 
Vrijdag 1 november 2019 Leerlingen vrij
Woensdag 8 januari 2020 Leerlingen vrij
Donderdag 13 februari 2020 &
vrijdag 14 februari 2020
Leerlingen vrij
Vrijdag 6 maart 2020 Leerlingen vrij
Maandag 11 mei 2020 vanaf 12.00 uur Leerlingen vrij
Dinsdag 16 juni 2020  Leerlingen vrij
 

 

Leerlingen aan het woord

"Je leert super veel hier op school 't Pierement."

"Er zijn vaak schoolactiviteiten en er zijn ook leuke weekafsluitingen!"