Onze schooltijden

De school hanteert een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen elke dag naar school gaan van 8.30 uur tot 14.00 uur en op school, onder toezicht van de leerkracht leren, spelen en eten. Dit bevordert de rust en regelmaat op school en zo beschikken we over meer effectieve leertijd.
  
maandag 08.30 - 14.00 uur
dinsdag 08.30 - 14.00 uur
woensdag 08.30 - 14.00 uur
donderdag 08.30 - 14.00 uur
vrijdag 08.30 - 14.00 uur
De leerlingen lunchen onder toezicht van hun leerkracht en spelen daarna nog een kwartier buiten. Ook spelen zij als de weersomstandigheden het toelaten elke ochtend en tussen de middag een kwartier buiten. Zo is in- en ontspanning goed in balans.

Vakanties
 
Herfstvakantie 15 oktober t/m 23 oktober
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart  2023
Goede Vrijdag en Pasen 7 april t/m 10 april 2023
meivakantie 24 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart 18 mei t/m 19 mei 2023
Pinkstervakantie 29 mei 2023
Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023
Studiedagen en studiemiddagen
Donderdag 6 oktober School sluit om 12.00 uur
Vrijdag 7 oktober 2022 Leerlingen  gehele dag vrij
Dinsdag 22 november 2022 Leerlingen  gehele dag vrij
Maandag 20 februari 2023 Leerlingen  gehele dag vrij
Vrijdag 24 februari 2023 School sluit om 12.00 uur
Donderdag 6 april 2023 School sluit om 12.00 uur
Vrijdag 23 juni 2023 Leerlingen gehele dag vrij
Woensdag 28 juni 2023 School sluit om 12.00 uur
Vrijdag 21 juli 2023 Leerlingen gehele dag vrij 

Leerkrachten aan het woord

"Ik krijg als leerkracht de vrijheid om mij te ontwikkelen en mijn expertise op eigen initiatief in te zetten."

"Door alle ontwikkelingen die op leergebied zijn ingezet, biedt 't Pierement mij voldoende uitdaging in mijn werk."