Peuteropvang Eigenwijs

Peuteropvang Eigenwijs is gevestigd in het schoolgebouw van de school, tegenover de kleutergroepen en naast groep 3. De peuteropvang is open op elke dag van de week in de ochtend en middag, behalve op woensdag. Dan zijn zij alleen op de ochtend open is. Elke ochtend en middag is er plaats voor 15 peuters in de leeftijd van twee tot vier jaar. Bij Eigenwijs mogen de kinderen veel spelen, ontdekken en 'kind' zijn. Naast de activiteiten in de peuterspeelzaalgroep is er veel contact met de kinderen en leerkrachten van de school.

Makkelijk doorstromen naar groep 1
Op Eigenwijs wordt gewerkt met het voor- en vroegschoolse educatieprogramma (VVE) Uk & Puk dat de ontwikkeling van het jonge kind stimuleert door actief spel. Iedere zes weken staat er een thema centraal dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Alle activiteiten in die periode staan dan in het teken van dat betreffende thema. De activiteiten kunnen verschillen van knutselen of bewegingspelletjes tot rollenspelen. Leuk en leerzaam, voor alle kinderen. De thema's zijn afgestemd op de thema's in de kleuterklassen van 't Pierement zodat er ook gezamenlijke activiteiten kunnen plaatsvinden. In de kleuterklassen wordt gewerkt met het vervolgprogramma van Uk & Puk, wat de overstap naar de basisschool vergemakkelijkt.

Warme overdracht
Als uw kind doorstroomt van Eigenwijs naar 't Pierement vindt er, met toestemming van de ouders, een warme overdracht plaats. De ontwikkeling van het kind wordt besproken en eventueel gesignaleerde leer- en ontwikkelingsproblemen worden overgedragen. Door deze vroegtijdige onderkenning van eventuele problematiek, kan de juiste onderwijsbehoefte sneller tot stand komen.
Door onze goede samenwerking is de overstap naar de basisschool voor uw kind vanzelfsprekend.

Wilt u een kijkje komen nemen bij de peuteropvang?
Loop dan gerust op maandag of donderdag eens of maak een afspraak per mail eigenwijs@kinderopvangpurmerend.nl of telefonisch: 0299-423106.

Meer weten over Eigenwijs?
Kijk dan eens op de website van Kinderopvang Purmerend waar u uw kind ook kunt inschrijven.
 

Ouders aan het woord

"Iedereen kent elkaar en is erg betrokken."

"Je ziet dat de kinderen uit de hogere groepen ook de kleintjes kennen bij naam. En het is top dat er veel aandacht wordt besteed aan feestelijke festiviteiten."