Meesterschap

Zelf op onderzoek uitgaan en antwoorden vinden
Leerlingen doorlopen op onze school een ononderbroken ontwikkelingsproces. Naast de basisvakken taal, lezen, schrijven en rekenen werken de kinderen van groep 1 t/m 8 werken ongeveer 6 weken aan een thema waarin zij zich verder oriënteren op de wereld.

In de onderbouwgroepen staat spel nog centraal. Door te spelen krijgen jonge kinderen grip op de wereld om hen heen en ontwikkelen ze zich sociaal-emotioneel en krijgen al spelend een schat aan kennis mee. Vanaf groep 3 komen bij het spel ook veel meer lees- en schrijfactiviteiten. De vaardigheden die ze 's ochtends hebben geleerd, brengen ze 's middags in praktijk.
Vanaf groep 4 gaan de kinderen langzaam over naar het werken met onderzoeksvragen. In groep 5 t/m 8 gaan ze hier mee verder. Dit doen we themagericht, waarbij de onderwerpen van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek door elkaar heen lopen. In een thema werken de kinderen aan een gezamenlijk eindproduct: bijvoorbeeld een tentoonstelling, een krant, een filmpje, een reisgids, et cetera.

Door het thematisch onderzoekend leren wordt de betrokkenheid van kinderen bij het eigen leren vergroot en leren ze meer actief. De kinderen worden uitgedaagd om zelf na te denken, analyseren, redeneren, concluderen en plannen. Zo geven we ons onderwijs meer betekenis en verwerven de leerlingen de benodigde 21e eeuwse vaardigheden.
 

Leerlingen aan het woord

"De juffen doen er alles aan doen om je te helpen als je problemen hebt."

"Ik krijg meer instructie als ik dat nodig heb. Dat vind ik fijn."